Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Bernard Dewulf

12 I Rubenianum

Bernard Dewulf wijdt één van zijn laatste stadsgedichten aan het Rubenianum, dat dit jaar 50 jaar bestaat. Naast zijn interesse voor beeldende kunst heeft de Stadsdichter ook een groot hart voor geschiedenis. In het gedicht voor het jarige Rubenianum komen deze twee passies duidelijk naar voren. Het nieuwe stadsgedicht van Dewulf is tijdelijk aangebracht op het Rubenspaviljoen op de Wapper en zal in de loop van 2014 een permanente plek krijgen op het gebouw van het Rubenianum in de Kolveniersstraat.

Het Rubenianum is een kenniscentrum met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van informatie over beeldende kunst in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw, met bijzondere aandacht voor het werk van Rubens, Jordaens en Van Dyck. Het is toegankelijk voor het publiek en ondersteunt zowel de geïnteresseerde liefhebber als de gespecialiseerde onderzoeker.

Het kenniscentrum viert zijn vijftigjarige bestaan met een studiedag op vrijdag 6 december in het teken van de Duitse Rubensexpert Dr. Ludwig Burchard, wiens intellectuele erfenis aan de basis lag van de Rubenianum collecties. Op zaterdag 7 december nodigt het Rubenianum het publiek uit op een beoordelingsdag voor kunstwerken. Experts vertellen dan meer over de meegebrachte kunstwerken. Ze verwelkomen oude Europese kunst, met name schilderijen, tekeningen, gravures en (kleine) sculptuur, geven meer informatie maar geven geen waardeoordeel.

www.rubenianum.be

 

Rubenianum

Hier worden de jaren bewaard.
Droog en waterpas staan ze te wachten
op een hand, een passant, een oog.

Sla ze open en in de stad lopen
weer de eeuwen, krijgt Venus het koud,
worden schilders oud met jicht

in de handen, spreekt de verleden tijd
een heerlijck Nederlands, dragen
de vrouwen zichtbaar hun onderrokken,

en hoe prachtig zou het niet zijn:
het licht van al die eeuwen
dat helder door onze kleine ramen schijnt.


Bernard Dewulf