Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Ramsey Nasr

9 | voor wie in vreemde landt

Een afsluitend gedicht voor 'Atlas'.
Atlas is een integratiehuis; verschillende integratiediensten zijn gecentraliseerd in één huis.  Elke nieuwkomer in Antwerpen moet passeren door dit huis. Men gaat er als vreemdeling binnen, en komt er ingeburgerd weer uit.

De opening van Atlas op 1 april 2006 vond enkele maanden na afloop van Nasrs stadsdichterschap plaats.  Daarom werd de tekst reeds eerder 'opgeleverd': op 25 januari 2006 werd het in de Gazet van Antwerpen geplaatst als negende stadsgedicht.  De dag daarop werd het ter gelegenheid van zowel Gedichtendag 2006 als de overdracht van het stadsdichterschap aan Bart Moeyaert gepubliceerd in De Standaard.
Het is daarmee tegelijk het afscheidslied van een vreemde en een welkomstlied voor de nieuwkomer.
Het gedicht kreeg een prominente plaats in het atlasgebouw.


voor wie in vreemde landt

kom atlas
draag de stad met de koperen sterren

neem haar vast in uw grote reizigershand
bekijk van ver de bewoners

wrijf erover

wrijf atlas
breng knikkerglans terug over ons

bind ons vast in zonnige brokken
plak de stukken stad op uw rug
plant voeten ferm op onze bodem
stamp gerust en wandel
met lange-afstandswortels

probeer het atlas

maar eerst

zing
voor het laatst
van het gevleugelde paard dat u hier bracht

neurie
nog 1 afscheidslied uit het blote geheugen
doe dit tergend langzaam
trek u daarna de jas van gebrekkige taal aan

vanaf vandaag zult ge stotteren
waar gij vandaan kwam
haperen van een verre jeugd
gevleugelde paarden gaan er mank
vandaag hebt gij uw vader
voorvaderen ontmand

atlas
zoudt ge niet ons
in hun plaats op u willen nemen

zijn wij geen schone vreemden dan

zet uw schouders neer aan onze kade
zet u
wij zullen uw heuvelrug beklimmen
licht zijn als mogelijk
en uw 1e middag samenzitten

wij zullen een uitkijk vormen op de schelde
die ons liefheeft
                      vermoedelijk
(goederen van winst en last
dreef de rivier vanzelf naar ons midden)

atlas
ge zoudt vanaf uw eigen rug
eens onze daken moeten zien
roodkoperen spiegels staan ze
schuin naar boven afgericht
wat niemand wist
behalve nu

laat ons nu
voorzichtig wandelen

weet ge
hoe vele zegens telt de koekenstad
hier vindt men meer dan 7 meter regen
hier verbrandt men zelfs van voren zijn schepen
tussen eb en vloed leven er sinjoren
op stand en veel te brede voet

hier zijn we
onder ons

daar zijt ge
onder ons

wees
welkom

meer dan
welkom

en
atlas

help ons

hef
ons
op

dik en bloot
bevolkten wij de duurste schilderijen

onbeschaamd verenigd waren wij
ooit
een volk van drukte een kaartenmakers

lawaailetters
                 plantrekkers
uitleggers
             andersdenkers

kooplui waren wij
en aardige kooplui

voor exotische poeha moest je bij ons zijn
hier verkocht men nog
                              de betere branie
inheemse amok
wij hadden sjieke akketaten in stock
gaven ze bijna gratis op uw bakkes

wij waren makkers

en bouwers waren wij
als goede vlaamse kabouters
trokken wij kloosters op en muren
almaar hoger

met onze boerentoren
gaven wij de wolken klop

we waren een stad die haar stad wou ontstijgen
beter dan anderen ja
                            beter dan wij
                                              waren wij
en wie helpt ons
deze staart weer uit de mond te krijgen

atlas
klop de aarde van uw pels
het poedergoud uit uw vermoeide haren
en bouw
bouw koterieën weerom tot kathedralen

geef ons de smaak terug van specerijen
blaas windkruid achter oren vandaan

wij waren het volk van luchtmythomanen
vertolkt gij voor ons
                           dat vergane geluk

atlas
maak wat stuk was

geef ons de stad
of tenminste onze mildheid terug

schenk gloednieuwe mythen
van gemengde komaf

laat ons beginnen van voren af

maak ons maagd

schrijf een geidcht uit deze scherven
herleid heel de wereld tot antwerpen

en het is misschien
wat laat

maar ook wij atlas
ook wij zijn tot goedheid in staat

gun ons een kans
op reservesteden

wees veilig aanbeland
bij ons in den vreemde

klimt gij dan op ons
kijk rond en betast

wees niet bang
om ergens aan te komen

dans over de rug
van uw koperen stad

wees haar
tot de nodige ballast

misschien
kunt gij haar leren dansen

wie in antwerpen wil landen
moet bijkans een tegenvoeter zijn