Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Bart Moeyaert

8 | Eerste lezers

Het achtste stadsgedicht van Bart Moeyaert is vooral geschikt voor grootvaders en hun kleinkinderen (na vier maanden leesonderwijs, AVI-niveau 2, met maximum 8 woorden per regel, alle typen eenlettergrepige woorden, en tweelettergrepige woorden zonder spellingsmoeilijkheid)
Het gedicht heet 'Eerste lezers', waarbij u zich de vraag kunt stellen wie die eerste lezers dan wel zijn. De volwassenen die voor het eerst lezen of de kinderen die voor het eerst hebben leren lezen?

Bart schreef het gedicht voor de 70ste verjaardag van de Boekenbeurs in Antwerpen. Die respectabele leeftijd duidt op een traditie, op het feit dat generaties elkaar al jarenlang de weg wijzen naar dit evenement. Het door Jan Vanriet geïllustreerde gedicht werd in Gazet van Antwerpen en De Standaard gepubliceerd en bij de officiële opening van de Boekenbeurs door Bart voorgelezen.


Eerste lezers

met opa naar zaal een.
hij heeft een stok.
ik geen.
hij wijst mij aan,
buigt naar me toe
en zegt: hier is het oud.
zo oud als jij
maar dan maal tien.
ik zeg: dat wil ik zien.

met opa naar zaal twee.
hij koopt een boek.
ik niet.
het boek gaat over toen.
nu loopt u krom, zeg ik.
wat gaat u daar aan doen?
hij toont zijn hand en zegt:
zoek mij een boek van nu.
dan loop ik wel weer recht.

met opa in zaal drie.
hij wil een stoel,
ik wil een knie.
van hem krijg ik zijn schoot
en ook het boek van aap roos vis.
ik zeg: dat ken ik al.
hij zegt: dat kan geen kwaad.
nu heb je wat je weet
en weet je waar het staat.

met opa naar zaal vier.
hij raakt mij kwijt.
ik hem.
pas na een uur
komt het weer goed.
hij is erg blij en zegt:
jij boft.
kijk hier, een boek over een man
die niet vond wat hij zocht.

met opa weer naar huis.
hij leest niet snel.
ik wel.
net als de aap, de roos, de vis
snak ik naar lettergrepen.
voor je het weet
zeg ik: dit is zaal een.
blijf in mijn buurt, want dit is groot
en ik ben oud.