Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Joke Van Leeuwen

15 | Na het ARUP-rapport

In 2009 was er veel te doen over de vraag of het fileprobleem rond Antwerpen moest worden bestreden met een viaduct of een tunnel. In maart concludeerde het vermaarde onderzoeksbureau ARUP/SUM dat een tunnelalternatief beter was. Nadat voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen toch toestond dat een aanvraag voor een bouwvergunning van het viaduct werd ingediend, was dit gedicht de onmiddellijke reactie. In de maanden erna stonden de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), die een viaduct wilde, en de actiegroep Straten-Generaal, die het tunnelalternatief hadden uitgewerkt, tegenover elkaar. Tijdens het, door de actiegroep Ademloos afgedwongen referendum dat in oktober over de kwestie werd gehouden, stemde een meerderheid tegen het viaduct.


Na het ARUP-rapport

We zijn de Iedereen van wie
't Stad is en verliezen veel
maar niet onze gezichten.

Niet de herinnering aan wat er
omterallernoodzakelijkst moest
zwichten toen men gericht en met

de tijd mee door het weefsel sneed.
Dat deden die van het verleden.
Nu, in hun toekomst, doet men weer

aan toekomst, langdurig onverwijld, en
maakt taal bochtige tracés om te beslechten.
De Iedereen heeft wat te zeggen.