Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Peter Holvoet-Hanssen

13 | De laatste wacht

Op 1 november 2010 stelde Peter Holvoet-Hanssen in het Vredescentrum Antwerpen 'De laatste wacht' voor, of tenminste de aanhef van dit stadsgedicht. De StadsPeter werkte hiervoor samen met Kris Verellen, 'Bard van Berchem', en dichteres Irène De Weerdt, de 'Godin van de Vrede' (die 100 jaar werd op wapenstilstand 2010). Met het project 'The Last Post' trok Peter Holvoet-Hanssen door Antwerpen om getuigenissen over Wereldoorlog II te verzamelen. Het aantal reacties was overweldigend. Deze getuigenissen verwerkte Peter Holvoet-Hanssen in het volledige 'gedicht van 't Stad' dat het Vredescentrum op 11 november 2012 voorstelde. Hij kreeg hierbij de medewerking van Max Neetens, Jörg Pyl, Roland Bergeys, Lucienne Stassaert e.a.
Een fragment van de aanhef van 'De Laatste Wacht' werd in een vormgeving van Jelle Jespers aangebracht op een muur van het Bisschoppelijk Paleis op de Lombardenvest. Deze gedichtenmuur werd op Wapenstilstand, 11 november 2011 ingehuldigd met een voordracht van de Stadsdichter en Chris Van de Velde, zoon van de overleden dichteres Irène De Weerdt en een optreden van de Koninklijke Muziekkapel.De laatste wacht

DE BARD                                   
                Mensenbeeld, gedenk ook zelf eens
                dat gij stof zijt tot nadenken.
                Immer speelden wrede kinderen
                in dit planetair salon.
                Poppen zonderden zich af
                van oren, benen, handen.

DE SOLDAAT                           
                Zoals ik, gevallen, waarom
                vergeten zoals ik vergeten ben
                vlammeke, o vlammeke stil.
                Lili Marleen zong aan weerskanten.
                God wordt oud, de sterren koud.
                Niemand danst nog in de Dikke Mee
                en de spanten kraken, breken.

GODIN DER VREDE                 
                Aan elke dag
                Reik ik de hand
                Als de zon ten oosten daagt
                De vlakte kleurt
                Is elke dag een droom
                In kostbaar schrijn bewaard

DE SPIN                                     
                Een gedicht begint met de eerste zin.
                Zing: neem wat wit van een wolk
                neem wat blauw van de lucht
                maak een lint van de wind.
                Aanvaard elkaar tot de bommen
                in het rag blijven hangen.
                Want de waterval die is nabij.

Aanvang (1/11/2010) van het stadsdichterproject 'The Last Post' ('gedicht van 't Stad') 2010-2012 i.s.m. Vredescentrum Antwerpen;
'De Spin' werd aangebracht op een muur van het Vredescentrum in de Lombardenvest op 11/11/2011.
Het volledige 'gedicht van 't Stad' werd 11 november 2012 gepubliceerd i.s.m. het Vredescentrum.
Bekijk hier de publicatie.

De bard: door Kris Verellen, Bard van Berchem (fragment uit 'Merodyssee III: een upgrade voor een animalier);
De soldaat: Peter Holvoet-Hanssen;
Godin der Vrede: Irène De Weerdt (1910-2011);
De spin: Irène De Weerdt in een regie van PHH.