Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Wie zijn we?

Het gecoördineerde letterenbeleid van de stad kreeg begin 2003 vorm met de werking van Antwerpen Boekenstad.

Kort hierna benoemde de UNESCO Antwerpen tot World Book Capital 2004. Tussen 23 april 2004 en 22 april 2005 bood ABC2004 een avontuurlijk en breed programma dat de letteren en het boek in Antwerpen in de schijnwerpers plaatste.

De werking van Antwerpen Boekenstad werd na ABC2004 geïntegreerd in het Letterenhuis en voorziet in een ondersteuningsbeleid van bestaande literaire evenementen en projecten en een uitstralingsbeleid dat Antwerpen profileert als boekenmetropool.

Antwerpen Boekenstad is het aanspreekpunt voor de noden en vragen van de literaire sector in Antwerpen. Voor vele literaire organisaties is Antwerpen Boekenstad een trouwe partner. Naast deze stimulerende rol programmeert Antwerpen Boekenstad ook zelf allerhande literaire activiteiten, vooral daar waar het aanbod achterop hinkt. En dan is er de stadsdichter, die voor de realisatie van wensen en dromen kan rekenen op Antwerpen Boekenstad. Dit alles samen draagt bij aan de uitstraling van Antwerpen als boekenstad.